Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Vennootschapsgegevens

LED GENT Kristof UITTERSCHOUT 
Vossenbergstraat 9
9041 OOSTAKKER
België
0479 319 933

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW-nummer: BE 0563 716 488

Bestellingen

Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.

Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.

Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.

Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.

Bij de prijzen op onze website staat steeds vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In deze laatste gevallen is de klant geen BTW verschuldigd.

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij grotere bestellingen kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren.

Behoudens tegenstrijdig beding, zullen rechten, belastingen en vervoerkosten ten laste van de klant zijn.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.

Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert LED GENT als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. LED GENT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Wanneer u als klant een bestelling plaatst word deze steeds eerst online afgerekend, dan pas word de bestelling verzonden.

Herroepingsrecht

Volgens het Europese herroepingsrecht heeft u als consument het recht aan de verkoper mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelde goederen.

Bij de herroeping van uw bestelling binnen 14 dagen krijgt u het volledige orderbedrag van ons teruggestort.

Enkel de kosten voor retour zijn voor uw rekening.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten op maakt gemaakt voor de klant, of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Het Europese verzakingsrecht geldt eveneens niet voor zakelijke klanten.

Retourvoorwaarden

Om beroep te kunnen doen op het herroepingsrecht mogen uw geretourneerde goederen geen sporen van slijtage bevatten. In geval van slijtage kunnen de producten niet door ons worden teruggenomen.

Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als u de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat u de producten aanvaardt.

Indien u beroep doet op het herroepingsrecht bent u verplicht de aangekochte goederen in de originele verpakking binnen de 14 dagen na mededeling van herroeping effectief terug te sturen. Bij designverlichting is de verpakking immers een essentieel onderdeel van het product.

Wijze van herroepen en terugsturen

Volg onderstaande stappen indien u uw bestelling wenst te herroepen en terug te sturen:

1. Laat ons via het standaardformulier weten dat u uw aangekochte goederen wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelde goederen. Tegelijk met de bezorging van het formulier, zendt u ook de goederen voor herroeping terug. Het formulier mag u ons zowel per e-mail bezorgen als bij de terugzending van de goederen. Klik op de link hieronder om het standaardformulier te downloaden:

Download standaardformulier voor herroeping

U bent niet verplicht om het modelformulier voor herroeping te gebruiken, u kan ons
ook via mail informeren van uw wens tot herroeping.

2. Wij gaan na of uw producten voldoen aan de retourvoorwaarden en stellen u van onze beslissing op de hoogte. De verzendingskosten zijn steeds ten laste van u als klant.

3. U laat het toestel op uw kosten en risico bezorgen op het volgende retouradres:

LED GENT
Vossenbergstraat 9
9041 Oostakker
België

4. Wanneer wij de geretourneerde producten ontvangen, controleren wij of deze voldoen aan de retourvoorwaarden.

5. Indien de producten voldoen aan de retourvoorwaarden zullen wij u het volledige orderbedrag (inclusief kosten) terugbetalen. Let op, wij zullen u enkel de betaalde prijs en de verzendingskosten om de producten aan u te bezorgen, terugbetalen. De verzendingskosten om de producten terug te sturen, zijn steeds voor uw rekening.

6. Indien de producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, blijven ze uw eigendom en moet u ze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kunnen wij de goederen, op uw kosten, terug sturen met een transportfirma.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar en alleen online per betaalmodule.

 In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Garantie en waarborg

De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen
(dus niet op de lampen en batterijen).

Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.

De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.

Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent.

Privacybeleid

LED GENT, respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.

Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.

Verantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is LED GENT, vertegenwoordigd door:

Kristof UITTERSCHOUT
Vossenbergstraat 9
9041 Oostakker
BELGIË
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: +32 479 319 933

Persoonsgegevens:

LED GENT houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via deze website een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Ieder heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Distributie aan derden:

Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.

Cookies:

Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de PC van de gebruiker teneinde de technische werking van deze website te garanderen. De gegevens die hierin worden bewaard zijn beperkt tot het technisch vereiste minimum. Elke gebruiker kan altijd zijn of haar cookies zelf verwijderen.

E-mail:

Deze website werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die LED GENT ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

Vragen:

Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van LED GENT kunt u zich richten tot:
Kristof UITTERSCHOUT
+32 479 319 933

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd, dan wel het Vredegerecht van het kanton Gent.

Energy Saving Solutions